Förslag till nybyggnad av bostäder Dalarö Folkhögskola

BTH-Bygg / Projex AB Arkitekter
2006-08-25

Text: Projex AB Arkitekter / BTH Bygg

Nya bostäder i form av stadsvillor om 3 våningar (ca 80 lägenheter)Parkering för bostäder löses i garage. Ny park anläggs ovanpå garaget. Huvudbyggnad restaureras exteriört. Invändiga ombyggnader för omvandling  till bostäder av modern standard. En ny flygeladderas till husets östra sida. Allén bevaras och utgör anknytning till områdets olika delar. Bostadshus närmast vattnet görs långsmala för att öka genomsikt.

Dispositionsplan 1:1000

Klicka här för större bild i eget fönster.

Läs mer

Dalarös vänner, nu är det dags att bry sig om Dalarö!

Den stora tomt på Baldersvägen (44-48), som tidigare ägdes av Frälsningarméns folkhögskola, har sålts till ett byggbolag (BTH-Bygg AB), som nu vill bygga nio (!) trevåningshus (!) och ett underjordiskt garage (!). Inalles 80 (!) lägenheter planeras enligt den ritning från augusti 2006 som cirkulerar (inofficiellt). Hela förslaget liknar en stadsdel i en stad: många höga hus, som ligger tätt, tätt, några få träd och små gräsplättar, men mycket plats för bilar. Bara det gamla huvudhuset (Lyngsåsa) får vara kvar; alla andra hus ska rivas och nästan alla träd ska huggas ner. Läs mer