Dalarös vänner, fortsätt att bry er om Dalarö!

Det finns fortfarande planer på att exploatera kulturhistoriskt känsliga delar av Dalarö. Dalarövännernas kampanj har gjort planerna mindre hemliga, men ingenting tyder på att byggplanerna på f d Folkhögskolans tomt (Lyngsåsa) på Baldersvägen är stoppade eller ändrade (se ritning). Det finns fortfarande ingen ansökan om detaljplaneändring och bygglov, men enligt Stadsbyggnadsnämndens ordförande finns en ”förfrågan”. När Dalarödialogen är avslutad 2009 ska kommunen ta ställning (läs uttalande nedan). Vår kampanj har varit framgångsrik. 180 personer (2008-04-06) har skrivit på vår protestlista. Kommunen har tvingats erkänna att byggplanerna finns. Vatten- och avloppsfrågorna har debatterats och långsiktiga lösningar är på gång. Det lönar sig att protestera.

Skriv på protestlistan genom att maila ditt namn och mailadress till info@dalarosvanner.se.