Dalarödialogen går vidare

Kommunstyrelsen har gett några nämnder i uppdrag att arbeta med olika Dalarö-projekt under 2010. På kommunens hemsida finns information om projekten och vilka som är kommunens kontaktpersoner. De har dessutom bildat lokala arbetsgrupper på Dalarö. Ett bra sätt att bry sig om Dalarö är att gå med i en sådan lokal arbetsgrupp. I plan-gruppen (Stadsbyggnadsnämnden) kommer Lyngsåsa-projektet att diskuteras.

Läs mer här:
http://www.haninge.se/sv/Bygga–Bo/Planer-och-ny-bebyggelse/Dalarodialog/