Exploatering av skogsområde vid Berghamnsvägen

En av de sista större obebyggda områdena i Dalarö by vill byggbolaget NCC och Stadsbyggnadskontoret nu exploatera. Skogspartiet vid ungdomsgården ska ge plats för 3-4-våningshus med cirka 70 lägenheter.

I Dalarödialogen talades det om att Dalarö by i princip är ”färdigbyggd” och att nya bostäder ska byggas utanför den kulturmiljöklassade byn. Dalarödialogen har blivit överkörd.

Se situationsplanen här (PDF)

Situationsplan Berghamnsvägen

Situationsplan Berghamnsvägen

Södra skärgårdens intresseförenings skrivelse till kommunen

Dalarös Vänner har fått tillåtelse att publicera Södra skärgårdens intresseförenings skrivelse till kommunen:

Angående nybyggnation på Dalarö

Diskussioner har startat om vad som ska hända när Dalarö får vattenledning från Stockholms vatten installerat. Vilda rykten cirkulerar.

Södra Skärgårdens Intresseförening/SSIF ser positivt på flera bostäder på Dalarö och områden i Schweizerdalen och Holmdal. På centrala Dalarö anser SSIF att det är viktigt att de mycket få nya hus byggs i skärgårdsstil, att vår unika miljö bevaras.

Vi hoppas på radhus, hyresrätter och bostadsrätter i olika storlek för unga och gamla men viktigt är också att ha grönområden kvar och absolut inte några 3 – 4- vånings-hus.

Vi hoppas på en öppen dialog där dalaröbornas önskemål beaktas.

Dalarö Forum där SSIF ingår är en värdefull kanal för dalaröbornas viljeyttringar gentemot myndigheter och företag, lämpligt som mötesplats.

Dalarö 2010 11 08