Välkommen till nya Dalarös Vänner

För fem år sedan startades Dalarös Vänner. Frågan vi samlades kring var ett planerat byggprojekt på Baldersvägen. Lyngsåsa, som fastigheten heter, är en i raden av viktiga frågor som rör Dalarö. Inte bara Dalarö förresten. Det här är frågor som borde engagera alla som värnar om Sveriges unika kulturhistoriska miljöer.

Lyngsåsaprojektet har i dagarna gått in i en ny, kritisk fas. Kommunen skall processa och besluta om en ändring i detaljplanen. En detaljplan bestämmer avgörande frågor som byggnationens placering, omfattning och utformning. Därför måste alla Dalarös vänner engagera sig nu, för att säkerställa att Dalarös unika värden inte går förlorade genom okänslig exploatering.

Använd gärna kommentera-funktionen. Har ni frågor eller synpunkter är ni välkomna att höra av er.

Protestlistan har hittills samlat nästan 200 namn. Maila info@dalarosvanner.se så lägger vi ditt namn till listan.

Bästa hälsningar
Dalarös Vänner