Arkitektävlingen styr detaljplanearbetet som påbörjas vid årsskiftet 2011/2012

Byggplanerna på Dalarö har vilat under en längre tid eftersom vattenfrågan inte lösts. Men nu informerar Haninge kommun om att arbetet med en ny vattenledning till Dalarö håller på att avslutas. I uppdragslistan för stadsbyggnadsförvaltningen kommer detaljplanarbetet för Lyngsåsa att prioriteras och beräknas börja vid årsskiftet 2011-2012. Som Dalarös Vänner tidigare rapporterat, har det  utlysts en arkitekttävling och vi har nåtts av ryktet att det nu finns konkreta ritningsförslag. Dalarös Vänner arbetar nu för att få ut ritningarna och publicera dem på denna sajt. Tävlingen är ännu inte avgjord, men kommunen skriver att tävlingsresultatet kommer att ”ligga till grund för kommande detaljplanearbete”.

Haninge kommun kommer också att påbörja detaljplanearbete för Schweizerdalen våren 2012, Kolbotten 2017 och Malmen, Bruket, Kattvik 2018.