Stadsbyggnadsförvaltningen lämnar inte ut allmänna handlingar

Dalarös Vänner har begärt att få ut handlingar avseende byggnadsplanerna på Lyngsåsa. Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut ”skyndsamt” och ”utan dröjsmål ”. För Dalarös vänner dröjde det månader innan förvaltningen besvarade förfrågan med ett avslag.

Läs beslutet i sin helhet här.

Ansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen är Henrik Lundberg, Stadsarkitekt (henrik.lundberg@haninge.se).