Dalaröföreningars styrelser skriver brev till kommunen angående Lyngsåsa

Inte alla på Dalarö blir upprörda över att BTH Bygg vill bygga femvåningshus på Lyngsåsa (läs mer här).

Styrelserna i Hembygdsföreningen, Södra Skärgårdens Intresseförening, Fastighetsägareföreningen och Hyresgästföreningen har skrivit brev (2012-04-20) till Haninge kommun där de tycker att kommunen och BTH har skött sig bra, visat ansvar och varit hörsamma för opinionen (läs brevet här).

Observera att det enbart är styrelserna i föreningarna som uttalar sig. Vad medlemmarna tycker vet vi inte. Ingenting sägs heller om att kommunen vägrat lämna ut handlingar om Lyngsåsa (läs mer här).

Hembygdsföreningen, Södra Skärgårdens Intresseförening och Hyresgästföreningen har så sent som 2010 uttalat sig kritiskt om exploateringen av Lyngsåsa (se länkar nedan).

Dalarös Vänner uppmuntrar alla medlemmar i nämnda föreningar att läsa brevet.

Kom ihåg att vi i dagarna är cirka 300 medlemmar (se protestlistan), det vill säga ungefär lika stora som Hembygdsföreningen.

Frågor eller synpunkter kan lämnas bland kommentarerna här nedan eller direkt till ordföranden i respektive förening:

Läs mer

BTH Byggs förslag för byggnation på Lyngsåsa

BTHs förslag på hustyper Lyngsåsa

Dalarös Vänner har till slut fått tillgång till BTH/AIX skisser (läs mer). Skisserna ligger till grund för byggbolagets ansökan om ny detaljplan (läs mer).

Sammanfattningsvis kan sägas att förslaget innebär minst 50 lägenheter, exklusive huvudbyggnaden, fördelat på 3, 4 och 5-våningshus i modern utformning.

Förslaget innebär bland annat att två av de gamla Dalarövillorna, varav ett har kopplingar till Strindbergs Hemsöborna, kommer att rivas för att ge plats åt den nya bebyggelsen.

Ta del av skisserna här.

Kommentera gärna!

Bilder: BTH Bygg AB / AIX Arkitekter

Dalarös Vänner angående exploateringen av Lyngsåsa

Kära dalaröbor,

Nätverket Dalarös Vänner har skrivit ett brev som är avsett att skickas till Stadsbyggnadsnämnden i Haninge kommun. Det beskriver Dalarös Vänners syn på den exploatering av Lyngsåsa som BTH Bygg har föreslagit (läs mer samt ta del av situationsplanen här).

Vi anser att det är mycket viktigt att så många dalaröbor som möjligt sluter upp kring försvaret av Dalarös genuina kulturmiljö och undertecknar vårt brev.

Håller du med oss om våra synpunkter? Maila ditt namn till info@dalarosvanner.se
lägger vi till dig som avsändare.

Stort tack för din medverkan!

Ladda ner brevet som PDF här, eller läs vidare i denna artikel.

/Nätverket Dalarös Vänner i April 2012

Läs mer

Kommunen tvingas lämna ut handlingar om Lyngsåsa

Dalarös Vänner har tidigare överklagat Haninge kommuns beslut att inte lämna ut handlingar rörande detaljplan för Lyngsåsa, se här. Kammarrätten stödjer Dalarös Vänners begäran, se här. Haninge kommun måste lämna ut handlingar i Lyngsåsa-ärendet – de är offentliga handlingar. En demokratisk seger för Dalarös Vänner och alla dalaröbor, som nu kan få insyn i kommunens planarbete.