”Dalarö tål inte större moderna ingrepp utan att förlora i värde”

… och ”det är viktigt att all ny bebyggelse hålls lågt och att den inte överstiger befintlig bebyggelse i höjd och volym”, skriver Haninge kommun på sin hemsida (juni 2012).

Läs mer här:
http://www.haninge.se/Kulturkulturhuset/UpptackHaninge/Kulturmiljovard/Kulturhistoriska-miljoer/Nr-19/

Låt oss hoppas att dessa rekommendationer blir vägledande för den detaljplan för Lyngsåsa som väntas i september.