Välkommen till ett seminarium om Dalarös framtid

Dalarös vänner har medverkat i en projektgrupp som arrangerar ett seminarium kring den debatt som byggplanerna på Lyngsåsa har skapat.  Inbjudan bifogas här:

Välkommen till en  seminarium om Dalarös framtid:

Att bygga nytt i kulturhistorisk miljö

 Många byggbolag vill bygga lägenheter på Dalarö och många vill gärna bo i (och äga) lägenhet på Dalarö.  Men hur bygger vi nya flerfamiljshus utan att vår bys unika kulturmiljö går förlorad? Staten anser att Dalarö by är ett riksintresse för kulturmiljön och flera hus är byggnadsminnen. Exploateringen av Lyngsåsa vid Baldersvägen (före detta folkhögskolan) har ställt frågan på sin spets.

Tid: Fredagen den 5 oktober kl 9-13

Plats: Tullhuset, Dalarö

Medverkande:

Peter Elmlund, chef för Urban City Research, som bl a skänkt en skiss till en mänsklig, traditionell stadsplan till Nynäshamns kommun. Han berättar också om hur ett motförslag vann över kommunens detaljplaneförslag i Järla sjö, Nacka kommun.

Kjell Forshed, arkitekt, som ritat moderna, men ej modernistiska, hus i kulturmiljöer i Marstrand och Mariefred.

Lars Sjöberg, konsthistoriker, författare  och byggnadsvårdare som talar om varför vi inte ska riva gamla hus i onödan.

Anmälan: senast 1 oktober till carin.flemstrom@telia.com eller eliseclaeson@hotmail.com

Ingen deltagaravgift. Kaffe/te och bullar till självkostnadspris.

Läs mer