Brev från Carin Flemström, stadsbyggnadsnämnden

Hej läsare av Dalarö Vänners hemsida,

Jag är boende på Dalarö och mycket föreningsaktiv, jag sitter också i stadsbyggnadsnämnden i Haninge. I stadsbyggnadsnämnden var jag med och beställde ett mer modernistiskt förslag till detaljplan än vad jag senare har arbetat för lokalt, har ju medverkat till att vi ska ta fram ett förslag som bygger på Dalarös traditionella träbyggelse.

Då kan man förstås fråga sig hur jag får ihop detta. Det får jag ju inte alls! Saken är den att jag efter snart 20 års boende och promenerande runt på Dalarö kom att längta efter något som bröt av, något som väcker ens nyfikenhet. Lyngsåsa är ju inte heller något typisk Dalaröbyggnad och jag tänkte att där kan man göra något annorlunda. Av BTH Byggs tre olika planskisser var och är jag väldigt förtjust i den höga glaspinnen, en symbol för Dalarös kaxighet, vi skulle lysa som en fyr långt ut i skärgården. Ja, så jag tänkte att låt tjänstemännen tänka fritt, se om det kommer något spännande.
Läs mer

Förslaget presenterat: kommunen vill hårdexploatera Lyngsåsa

Haninge kommuns planavdelning har gjort ett detaljplaneförslag som i princip helt går på BTH Byggs hårda exploateringsförslag: cirka 50 lägenheter, flera 4-5 våningshus, de två gamla husen vid Baldersvägen rivs. Det mest anmärkningsvärda är att Lyngsåsa får en helt egen höjdnorm (fem våningar) som avviker från vad som gäller för övriga Dalarö, helt utan motivering. Riktlinjerna för utformning av ny bebyggelse enligt Dalarödialogen och hur man skall bygga i riksintressanta kulturmiljöer kör man helt enkelt över. Det är inte utan att man undrar varför, för det kan väl inte bara vara för att BTH vill det?

Ta del av förslaget här:
Försättsblad Samråd
Planbeskrivning
Plankarta

Förlaget kommer att ställas ut i Tullhuset fr o m måndagen den 22 oktober. Samrådstiden är 22/10 – 19/11. Den 1 nov kl 17-19 är det öppet hus i Tullhuset och Haninges planavdelning medverkar. Dalarös vänner kommer naturligtvis att avge ett yttrande över planen. Till dess vill vi ha synpunkter. Kommentera förslaget här!

Kommunens hårdexploatering av kulturbyggd

Aktiva i Dalarös vänner och föreningslivet på Dalarö har påbörjat arbetet med ett motförslag. Vi hoppas kunna presentera förslaget i mitten av november.

 

Detaljplaneförslag för Lyngsåsa kommer snart

Många kom för att lyssna på de kvalificerade talarna och diskutera vid seminariet 5/10 ”Att bygga nytt i kulturhistorisk miljö” – föreningslokalen i Tullhuset blev fullsatt. Bland publiken sågs Stadsbyggnadsnämndens ordförande, Stadsbyggnadsförvaltningens chef och BTH Byggs ägare.
Peter Elmlund, City Urban Research, pratade om ”place-making”; ”man ska inte exploatera en plats – man ska bygga en plats”. Arkitekten Kjell Forshed visade hur han ritat platser, dvs traditionella stadskvarter i Marstrand och Mariefred, inte hus som sticker ut. Lars Sjöberg, byggnadsvårdare, berättade kunnigt om kvaliteten i svenska trähustraditioner, som är på väg att få en renässans.
Stort intresse fanns för att göra ett alternativt medborgarförslag för Lyngsåsa, inspirerat av dagens talare.Allt filmades och vi hoppas kunna publicera föredragen på denna hemsida inom kort.
Den stora nyheten var att planarkitekter från Haninge kommun bekräftade att ett detaljplaneförslag för Lyngsåsa kommer vecka 41-42. Dalarös vänner kommer att publicera förslaget så snart vi kan.