Samrådsyttranden från Dalarös vänner

Nätverket Dalarös vänner har 2012-11-12 lämnat sitt yttrande avseende ny detaljplan för Lyngsåsa, Dalarö 6:30 m.fl. Dalarö, Haninge kommun Dnr PLAN.2011.62.

Ta del av samrådsyttrandet här.

Nätverket Dalarös vänner har lämnat ytterligare ett samrådsyttrande i form av det alternativa förslag som tagits fram tillsammans med Dalarös föreningar (läs mer om- och se förslaget här).

Ta del av samrådsyttrandet med alternativt förslag här.

Dalaröbor säger ja till alternativförslaget

Tullhuset var fullsatt lördagen den 10/11 när arkitekt Kjell Forshed presenterade alternativförslaget till Haninge kommuns detaljplan för Lyngsåsa. Vid en omröstning med handuppräckning röstade alla ja till förslaget.

En projektgrupp utsedd av Dalarös föreningar och Dalarös Vänner har tillsammans med arkitekten utarbetat förslaget, som nu finns att studera i Tullhuset och inom kort skickas till kommunen.

Alternativförslaget är en modern, men inte modernistisk, tolkning av den småskaliga trevlighet som kännetecknar Dalarös unika kulturmiljö och betonar vikten av att allmänheten får tillträde till platsen.

Se förslaget här. Kommentera gärna!

Dalaro_Forum 2012-11-10

Inbjudan till presentation av alternativförslag: Trevlighet utmanar modernismens betong

Trevlighet utmanar modernismens betong

En arbetsgrupp från Dalarö Forum och nätverket Dalarös Vänner, har gett arkitekten Kjell Forshed i uppdrag att skissa ett alternativförslag till kommunens och BTH Byggs förslag till detaljplan för Lyngsåsa.

Alternativförslag Lyngsåsa av Kjell Forshed

Alternativförslag Lyngsåsa av Kjell Forshed

Välkommen till en presentation av alternativförslaget, som är en modern, men inte modernistisk, tolkning av den småskaliga trevlighet som kännetecknar Dalarös unika kulturmiljö.

Tid: Lördagen den 10 November kl 13.30
Plats: Tullhuset, Dalarö