Dalarös Vänner visar ny väg

…är rubriken på en artikel på sajten Stockholmskyline.se som berättar historien om oss. Vårt envetna arbete sedan 2007 har nu resulterat i ett lokalt förankrat småskaligt alternativförslag till kommunens detaljplaneförslag. Kanske har vi visat en ny väg ut ur den centralstyrda planprocessen och ett mänskligare sätt att bygga hus och platser?

Läs texten här: http://www.stockholmskyline.se/