Många, stora modernistiska hus kan göra kulturmiljöer mindre värdefulla- och mindre besökta

Stathelle Telemark Exploatering

Tror du att den här bilden på den lilla skärgårdsstaden Stathelle i Telemark är ett illasinnat fotomontage? Icke. Det är tyvärr den modernistiska verklighet som drabbade den pittoreska k-märkta gamla staden (ca 8000 inv), som liknar Dalarö. Politikerna beslutade att bygga ett köpcentrum, som är de stora hus som tornar upp sig på berget. Det norska Riksantivarieämbetet beslutade att ta bort Stathelle från sin lista över kulturhistoriskt värdefulla platser i Norge. Stathelle hade förlorat sin unika, kulturhistoriska särprägel. Känsliga kulturmiljöer tål inte hur mycket modernism som helst. Läs mer