Inga betonghöghus på Lyngsåsa

Stadsbyggnadsnämnden har lyssnat på dalaröborna.

Efter sex års kamp om Lyngsåsa har dalaröborna till slut fått politikerna i Haninge att lyssna. Vid sammanträdet den 20 mars beslutade stadsbyggnadsnämnden att gå dalaröborna till mötes i riktilinjerna för detaljplanen. Husen ska vara högst tre våningar, knyta an till den traditionella byggnadsstilen på Baldersvägen och tomten ska vara tillgänglig för allmänheten. Huvudbyggnaden och Villa Kullen bevaras, men de två övriga gamla husen vid Baldersvägen kan rivas. Men sista ordet är inte sagt om Lyngsåsa. Nu ska ett gestaltningsprogram utarbetas, där detaljerna för de nya husen beskrivs.

Beslutet lyder så här: Läs mer

Öppet brev till ledamöterna i Stadsbyggnadsnämden i Haninge

Efter att ha följt ett antal ärenden på Dalarö förefaller det som om planprojekt på ön bedöms utifrån olika värdegrunder, regler och normer. Jag skulle vilja utreda detta för att förstå vad som verkligen gäller och hur Stadsbyggnadsnämnden resonerar och agerar. Vilka regler gäller egentligen, och för vem? När är q-märkning och riksintresse viktigt, och när har det ingen betydelse? Detta är en högst relevant fråga för alla Dalaröbor som har- eller planerar att bygga/ändra sina fastigheter, men även för allmänheten eftersom den belyser politikernas och kommunens agerande. Läs mer

Alliansen i Haninge går på BTH:s linje medan oppositionen stödjer dalaröbornas alternativförslag

Dalarös vänner har fått den borgerliga majoritetsgruppens sex punkter ang Lyngsåsa, som utgör underlag till Stadsbyggnadsnämndens möte vecka 12. Det är en både chockerande och sorglig läsning. Vårt alternativförslag nämns överhuvudtaget inte och punkterna indikerar att Alliansen i huvudsak valt att gå på byggbolagets modernistiska höghusvision. ”Utan att utveckla andra värden är acceptansen låg för annat än större klassiska villor”, skriver Alliansen och kritiserar brödtexten i Dalarödialogens ortsanalys som ”inbördes oförenlig”.

Läs punkterna här.

Dalarös vänner kommer inom kort att publicera en protestskrivelse, som skickas till berörda borgerliga politiker.

Oppositionen i Haninge är däremot mycket mera positiv till dalaröbornas alternativförslag och har också formulerat sig i några punkter, läs här.

Kommentera gärna!