Efter Lyngsåsa: dalaröborna fick vara med i Strand-projektet

Dalaröbornas kulturmiljöengagemang i Lyngsåsa-ärendet, som ledde till ett småskaligt alternativförslag (se här), har påverkat andra byggprojekt. När byggbolaget Veidekke började projektera Strand hotel-tomten i Dalarö hamn, valde man att i ett tidigt skede engagera dalaröborna. Genom allmänna informationsmöten och gåturer på tomten har byborna fått diskutera olika lösningar med arkitekter och byggare. Allt utmynnade i en arkitekttävling som vanns av Brunnberg & Forshed. Vid ett välbesökt möte i Tullhuset den 7 november presenterades det vinnande förslaget (se här). Innan ett detaljplaneförslag presenteras vill Veidekke höra vad dalaröborna tycker om arkitekternas skisser. Medborgarnas kunskaper och erfarenheter blir värdefulla i hela planprocessen – inte bara i det formella slutliga samrådet. Så kan planprocessen bli smidigare – och kortare. Om man får chansen att påverka överklagar man kanske mindre?

Lyngsåsa-ärendet lärde plan- och byggbranschen att se medborgaren som en tillgång – inte som ett prblem.

Lär mer om Strand-projektet på www.haninge.se/strand