Protestlista

Våren 2006 startade Dalarös Vänner en protestlisa med anledning av ett förslag från
BTH Bygg som skulle innebära nio trevåningshus med 80 bostadsrättslägenheter på Lyngsåsa. Våren 2012 har BTH presenterat ett nytt förslag som vi menar gör protestlistan mer aktuell än någonsin.

I korthet innebär förslaget att minst 50 lägenheter (exklusive huvudbyggnaden) skall inrymmas i byggnader av ett modernt snitt i upp till fem våningar och två äldre villor mot Baldersvägen skall rivas för att lämna plats för den nya bebyggelsen.
Dalarös Vänner anser inte att den föreslagna bebyggelsen är anpassad till Dalarös känsliga kulturmiljö och står i direkt strid mot Dalarös klassning som riksintresse i kulturmiljövården, gällande detaljplan, intentionerna i Dalarödialogen samt Haninge kommuns nyligen antagna ”Kustplan”. (För en fullständig genomgång av Dalarös Vänners invändningar se här).

Vi vill betona att Dalarös Vänner inte är emot att det byggs bostäder på Lyngsåsa, men Dalarö är attraktivt just för att det är en unik väl bevarad kulturmiljö. Varje utbyggnad måste ta hänsyn till detta i utförande och exploateringsgrad, annars riskerar stora värden att gå förlorade för oss alla. Dalarös unika kulturhistoriska miljö är en angelägenhet för alla oavsett om man bor i Dalarö eller i andra delar av Sverige.

Vill du också protestera mot de planer för exploatering av Lyngsåsa som BTH Bygg har presenterat (se förslaget här)? Skriv under listan genom att maila ditt namn och mailadress till info@dalarosvanner.se så publicerar vi ditt namn inom kort.

Dalarös Vänner

Christian Nord
Mari Strenghielm Nord
Thorbjörn Larsson
Elise Claeson
Stephan Tolstoy
Kristoffer Larsson
Robert Windborne-Brown
Christina Windborne-Brown
Anna Windborne-Brown
Benny Söderlund
Buster Oldmark
Lisa Oldmark
Josefine Granding Larsson
Johan Kuno
Bo Eriksson
Anders Almgård
Lars-Åke H. Hedberg (Hardy)
Monica Granding
Susan Björkberg
Jonas Björkberg
Leif Hansen
Anna Ericsson-Nordh
Gunilla Asp-Rahmström
Filip Adamo
Elisabeth Baum
Charlotte Claeson
Monica Ehn
Anders Fogelström
Arvid Haeggström
Anna-Carin Cask
Kristina Sabelström Möller
Marie-Louise Dolk
Alex Jonsson
Alf Condelius
Mattias Ribbing
Rebecca Haeggström
Mary X Jensen
Kenneth Drougge
Fredrik Gustafson
Lennart Brusell
Linn Waage
Henning Wahldén
Sven Rinman
Caroline Örn
Eva-Liz Nirvén
Nils Björkman
Magnus Eriksson
Göran Barkvall
Luke Messenger
Sofia Antonsson
Magnus Ryde
Ingo Smedensjö
Daniel Modin
Maria Olofsson
Åke Truvé
Olle Waktel
Agneta Rolf
Eva Ferntoft
Johnny Mickelsson
Ida Ahlberg
Anders Bengtsson
Pernilla Thorsell
Vivi Wannström
Eva Berglund Thörnblom
Staffan Åkerblom
Ulla Sundgren
Nils Petter Sundgren
Klas Holmlund
Pia Lundström
Anders Björkman
Emily Rider
Hans Lundqvist
Ingalena Lundqvist
Frida Lundqvist
David Berg
Birgitta W Sandell
Anna Weylandt Sandell
Carl Sandell
Lena Kuno
Lars Levin
Tuula Levin
Tommi Levin
Ian Johnson
Emma Bergström
Daniel Lindroth
Peter Giselmo
Henrik Lindström
Borislava Brkovic
Catarina Claeson
Anna Öqvist-Redeby
Caj Nackstad
Göran Ehn
Marianne Ström-Fogelström
Johan Stuart
Jenny Nordqvist
Mathias Sternlind
Anna Dolk
Nils Nyström
Tommie Forssander
Emilie Danielsson
Enioreh Heroine
Margareta Eschricht
Gunilla Maijgren
Ove Lingenholm
Alex Billman
Tiina Levin
Inger Wahldén
Katarina Wahldén
Maria Timashans
Per-Arne Sternlind
Charlotte Kolm
Gunnar Hellberg
Gunnar Fröjdh
Mikael Schöllin
Jonas Swartling
Elisabeth Barkvall
Jens Ericsson
Birgit Norinder
Annica Elfving
Peter Olander
Fredrik Eriksson
Ove Olofsson
Fredrik Davidsson
Siw Sundberg
Anders Rolf
Jan Holmgren
Björn Rosell
Thomas Olsson
Isabell Eriksson
Kerstin Thorsell
Jennie Mellqvist
Susanne Falgert
Mats Karlsson
Alex Adamo
Therese Wendemar
Gun-Britt Wahlström Eschricht
Mathias Eschricht
Patrik Rydberg
Marie Lindholm
Henrik Johnsson
Marianne Brandt
Rolf Brandt
Sofie Brandt
Louise Brandt
Peter Hesselstedt
Jalle Bergström
Joakim Staaf
Karin Wijkström
Christina Ihse Bursie
Jonas Sandell
Måns Claeson
Susanna Roslund
Sara Wijkström
Daniel Bloch Johansson
Mats Sjöstedt
Alexandra Krook
Pelle Lönnqvist
Magnus Janson
Zandra Rauchwerger
Inger Tolstoy
Anders Hultqvist
Gunilla Hultqvist
Olle Dolk
Jonas Dolk
Peter Röing
Michel Flygare
Daniel Kjerrström
Daniel Söderberg
Jens Eschricht
Gösta Maijgren
Marie Lingenholm
Bernt Levin
Göran Wahldén
Jeanette Axell
Martine Rinman
Marie-Louise Sternlind
Marie Vendsalu
Ingrid Larsson
Victoria Bäck Eriksson
Micaela Nordén
Elise Killander
Niklas Rosell
Marcus Antonsson
Bertil Norinder
Gerd Smedensjö
Therese Olander
Ulf Olofsson
Britta Olofsson
Kerstin Davidsson
Anna-Lena Eriksson
Annika Waktel
Jenny Holmgren
Christina Rosell
Ann-Charlotte Ek
Rune Thorsell
Lena Nielsen
Maria Willberg
Mats Andersson
Cecilia Rosell
Maria Östblom
Tim Bjelkstam
Sara Bjelkstam
Mathias Hemberg
Claes Ernham
Lennart Åberg
Anita Skånman
Fredrik Schulz
Jan Stigare
Charlotta Axberg
Cecilia Urwitz
Richard Kugelberg
Willem Andersson
Elisabeth Svensson
Kerstin Thorsell
Johan Nelling
Tomas Ros
Ralf Lindquist
Sven Jönsson
Stig Törnblom
Monica Giertz
Magnus Giertz
Per Björkman
Richard Holmgren
Janna Holmgren
Gunnel Grundberg
Lars Grundberg
Joachim Wisth
Ursula Wackenhuth
Oscar Hemberg
Axel Mörner
Anette Mörner
Fredrik Killian
Josefin Dorsch
Erik Hjort
Sara Järphagen
Inger Lundberg
Eva Leven
Anders Nordin
Bibbi Nordin
Anders Erbom
Åse Lilja
Tommy Westin
Pia Westin
Susanne Ihre
Torbjörn Ihre
Charlotta Wadstedt
Gert Westergren
Lise Hagen
Hans Isaksson
Barbro Isaksson
Martin Isaksson
Fanny Isaksson
Anna Bernehjält
Kerry Tse
Eva-Liz Nirvén
Anna-Lena Furtenbach
Katharina Sundström
Susanne Garpenhag
Jesper Garpenhag
Mari Elfving
Gunnar Dahl
Gunvor Dahl
Karl-Olov Kollberg
Malin Persson Giolito
Eva Ulvås
Arne Nordberg
Maria Lundquist
Sara Lundquist
Ida Bernstone
Mattis Bernstone
Ingmar Matsgård
Axel Bahri
Camilla Ed
Sofia Åkesson
Christian Önfelt
Pia Önfelt
Yvonne Mertzig
Hans Mertzig
Mats Andersson
Jan Ulvås
Curt Andersson
Anne-Marie Wallin
Lasse Garpenhag
Johan Garpenhag
Gösta Östman
Stefan Wahlström
Mia Wahlström
Bengt Johansson
Karin Ericsson
Kaj Welin
Göran Claesson
Cecilia Meeths Wahlström
Jonas Wahlström
Christina Meeths
Claes Örn
Charlotte Örn
Catharina Örn
Stephen Napper
Judith Napper
Chris Bates
Julia Bates
Jörgen Melin
Lena Boman
David Jackson
Lars Boman
Inger Boman
Johan Roos
Jörgen Nordenström
Marianne Kaplan
Roxana Billman
Marcus Billman
Martine Rinman
Sven Rinman
Pontus Bonnier
Gunnar Holmgren
Doris Holmgren
Jonas Sandell
Stefan Dahlberg
Gittan Dahlberg
Jenna Nilsson
Björn Nilsson
Joakim Lundstedt
Helena Belfrage
Frank Belfrage
Thorbjörn Sallén
Lotta Sallén
Christopher Sallén
Emma Karlsson
Olivia Sallén
Josephine Sallén
Erik Sallén
Alicia Sallén
Noah Sallén
Madeleine Sallén
Petra Nergardh
William Wallskog
Maarit Stobin
Louise Edlind-Friberg
Carl Axel Dominique
Monica Dominique
Britt-Marie Bern
Lars Bern
Marie Wall
Margaretha Blomquist (Norberg)
Kenneth Blomquist
Joakim Blomquist
Johan Askenberg
Åsa Gudmundson Askenberg
Milla Blomström
Bror Irgens
Staffan Engblom
Birgitta Danielsson
Lotta Sandström
Per Wesslau
Lotta Bylander
Björn Olsen
Martine Wahlström
Bengt Wahlström
Amy Simon
David Neuman
Bengt Gustafsson
Yvonne Falgert
Axel Baum
Elisabeth Baum
Birgit Stattin Norinder
Johan Jellheden
Jeanette Svelander
Magnus Svelander
Thomas Fång och föreningen Kulturarvet – Ej till salu!
Gisela Larsson Montan
Staffan Arenius
Kent Gustavsson
Ann-Cristin Gustavsson
Margaretha Lundö Svedberg
Bertil Svedberg
Lennart Jansson
Kerstin Jansson
Louise Böhlin Pihlsgård
Knut Heilborn
Gitte Lindblom
Lasse Sidvall
Carl Öberg
Susanne Urwitz
Hans Nicander
Bo Wikström
Anna Rosén Rösiö
Charlotte Hedengren
Claudio Ramirez
Christer Walfén
Helén Johansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 reaktion på “Protestlista

  1. Bor i Österåker men frågan engagerar mig oavsett var jag bor i landet, därför ansluter jag mig till Protestlistan.

  2. Vi flyttade från stökigt område till ett lugnt område för att få lugn och ro. Vi trivs bra här på Dalarö vill ej flytta mer. Detta som kommunen har bestämt eller har lagt ut en plan de vill vi inte veta av. Dalarö är en gammal historisk skärgård låt den förbli som den är.

  3. Vi har flyttat från ett stökigt område till ett lugnt ställe tänker inte flytta mer. Vi trivs här på Dalarö. det som kommunen har bestämt vill vi ej veta av. Dalarö är en gammal historisk skärgård låt den förbli det.

  4. Hur är det möjligt att ni orkar bry er så mycket? Låt kvinnan bygga sitt hus, hon bygger ju inte direkt något gigantiskt sågverk.. som säkert hade varit mycket uppskattat i bygden ;)

    Bondesamhället väcks till liv när någon stackare vill bygga sitt drömhus på sin favorit-ö. Ta hand om era egna problem istället, ni har säkert barn som blir lidande mitt i erat ilskna, helt nödvändiga tillstånd som baseras på en annan människas drömmar..

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>